ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիան հայտարարում է մրցույթ ` ներքոնշյալ ամբիոնների վարիչների և ֆակուլտետների դեկանների թափուր տեղերի համար.

Ֆակուլտետներ`

 1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 2. Միջազգաին հարաբերություններ
 3. Իրավագիտություն
 4. Տնտեսագիտություն և կառավարում
 5. Լեզվաբանություն
 6. Զբոսաշրջություն
 7. Հոգեբանություն

Ամբիոններ`

 1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կիրառական մաթեմատիկա
 2. Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր
 3. Միջազգային հարաբերություններ
 4. Իրավագիտություն
 5. Տնտեսագիտություն և կառավարում
 6. Ընդհանուր լեզվաբանություն
 7. Զբոսաշրջություն և սպասարկման նոր տեխնոլոգիաներ
 8. Մանակավարժություն և հոգեբանություն

Ամբիոնների վարիչների և ֆակուլտետների դեկանների մրցույթին մասնակցելու պայմանները զետեղված են ԵԿՏԱ-ի պաշտոնական կայքի կանոնակարգեր բաժնում:

Դեկանի ընտրության ընթացակարգ

Ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգ

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է սույն թվականի հունիսի 25 -ը:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 010240038 հեռախոսահամարով: