ԵԿՏԱ-ի ՄԱՍԻՆ

 

Բուհը հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 2001․ հոկտեմբերի 15-ի N 978 որոշմամբ։
Համալսարանի կրթական ծրագրերը սկզբնապես մշակվել և կազմվել են Բեռլինի տեխնիկական համալսարանի և Էքս-Մարսել-2 համալսարանների հետ համատեղ՝ Բոլոնիայում ընդունված եվրոպական բարձրագույն կրթության նոր համակարգի չափորոշիչներին համապատասխան։
Ներկայում 1348 ուսանողներ, 40 ասպիրանտներ կրթություն են ստանում բուհի 11 բակալավրական, 10 մագիստրոսական և 6 ասպիրանտական ծրագրերով։
2006-2017թթ․ բուհն ունեցել է 3521 շրջանավարտներ, որոնցից 605-ը՝ մագիստրոսներ, 2916-ը՝ բակալավրներ։
Եվրոպական համալասարանում գործում է Գիտական աստիճանաշնորհման Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհուրդը, որտեղ 2009-2017թթ․ ընթացքում պաշտպանվել են 35 թեկնածուական ատենախոսություններ։
Համալսարանում գործում են 6 ֆակուլտետներ՝ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», «Իրավագիտություն», «Տուրիզմ», «Լեզվաբանություն», «Տնտեսագիտություն և կառավարում», «Միջազգային հարաբերություններ»։ Դասավանդող 113 դասախոսների թվում են 18 դոկտոր-պրոֆեսորներ, գիտությունների 81 թեկնածու-դոցենտներ։
2010-2017թթ․ բուհի 32 ուսանողներ արժանացել են ՏՏ ոլորտում ՀՀ նախագահի մրցանակի։

 

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Բուհի ռազմավարական պլանավորման խնդիրը առաջանում է հենց այն պատճառով, որ արտաքին միջավայրը սկսել է սրընթաց և անընդհատ փոփոխվել: Արտաքին միջավայրի պահանջները և բուհի կազմակերպության-կառուցվածքային ելակետային տիպը սահմանում են համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքի տրանսֆորմացման վեկտորը դասական մասնագիտական կառուցվածքից դեպի պրոֆեսիոնալ/մասնագիտական ձեռնարկատիրական կազմակերպություն:
Արձանագրենք, որ բուհն ունի իր գործունեության արդյունավետության բարձրացման լուրջ ռեսուրսներ ի հաշիվ պրոֆեսորադասախոսական կազմի, գիտական աշխատողների և ուսանողության ձեռնարկատիրական ակտիվության: Այս ռեզերվի խնդիրը անհնար է լուծել բուհական ավանդական կառուցվածքի ձևաչափում: Ռեզերվի օգտագործումը բուհի զարգացման նպատակներով հրատապ անհրաժեշտություն է դարձնում համապատասխան ռազմավարական կառավարման մոդելի ներդնումը, որը ենթադրում է նոր զարգացման ռազմավարության մշակում, և բուհի զարգացման վեկտորը ուղղում է դեպի ձեռնարկատիրական ինովացիոն բուհի մոդել։

 

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱ

Ըստ որում, կառավարման գլխավոր ռեսուրսը, որի օգտագործման հիմքով պետք է տեղի ունենա բուհի համալիր զարգացումը, հանդիսանում են ոչ թե ֆինանսական և ավանդական միջոցները, այլ մեր աշխատակիցների, ուսանողների և շրջանավարտների ինտելեկտը և նրանց ձեռնարկատիրական/բիզնես և լիդերային հատկանիշները։
Անհատականացված կոոպերացիան մեր նոր կազմակերպական-կառուցվածքային փիլիսփայության հիմքն է՝ հավատը անհատի և նրա անհատական նախաձեռնության նկատմամբ, որ յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրական ակտիվության հիմնական սկզբունքն է։
Բուհի ռազմավարական պլանավորման գլխավոր գործիքը նրա ինովացիոն առաքելությունն է, որ ընդհանուր ուղղություն է տալիս և սահմանում դասախոսների, հետազոտական անձնակազմի և ուսանողության նախաձեռնողական նախագծային թիմերի զարգացման գերակայությունները։

 

 

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հոգաբարձուների խորհուրդը կոլեգիալ կառավարման մարմին է:Հոգաբարձուների խորհուրդը քննարկում և հաստատում է Համալսարանի զարգացման ծրագրերը,Ակադեմիայի բյուջեն:Խորհուրդը լսում և գնահատում է բուհի տարեկան գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը,ընտրում է ռեկտորին:Հոգաբարձուների խորհրդի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումն իրականանում է Խորհրդի նախագահը` Համալսարանի նախագահ:

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Գիտական խորհուրդը համակարգում է ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման և կառավարման հիմնահարցերը:

Գիտական խորհուրդը հաստատում է իր կանոնակարգը, մշակում է ուսանողների ավարտական որակավորման պայմանները, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ընդունելության կանոնները, ռեկտորի ներկայացմամբ որոշում է ստեղծել, վերակազմավորել, լուծարել ֆակուլտետներ, գիտահետազոտական ինստիտուտներ, կենտրոններ, քոլեջներ, ավագ դպրոցներ, ինչպես նաև ամբիոններ, կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներ, քննարկում է գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, ընդունում է պատվավոր կոչումներ շնորհելու, մրցանակներ,անվանական կրթաթոշակներ տալու, մեդալով պարգևատրելու, հանրապետական ու միջազգային պարգևների և կոչումների համար թեկնածություններ ներկայացնելու մասին որոշումներ և այլն:

Գիտական խորհրդի մյուս անդամներն ընտրվում են համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից: Գիտական խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր` նրա անդամների 2/3 մասնակցության դեպքում: Որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

ԱՐԹՈՒՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Իրավագիտության դոկտոր,պրոֆեսոր

Արթուր Վահանի Բաղդասարյանը ծնվել է 1968 թ. նոյեմբերի 8-ին` Երևանում:
1985 թ. ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցը:
1992 թ. ավարտել է ԵՊՀ Իրավաբանության ֆակուլտետը;
1988-1989 թթ. ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում:
1994-1997 թթ. սովորել է ՌԴ նախագահին առընթեր Պետական ծառայության ակադեմիայում` ստանալով գերազանցության դիպլոմ:
1995-2003 թթ. ԱԺ պատգամավոր
2003-2006 թթ. ՀՀ ԱԺ նախագահ
2008-2014 թթ. ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար
Պարգևատրվել է Ավստրիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի Հանրապետության և մի շարք այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների շքանշաններով և բարձրագույն պարգևներով: Ամուսնացած է, ունի երեք զավակ
ՌԵԿՏՈՐ

´

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐ
ՀԵՂԻՆԵ ԲԻՇԱՐՅԱՆ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Ծնվել է 1961թ. հունվարի 5-ին Երեւանում` ծառայողի ընտանիքում:
1991թ. ավարտել է Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտը եւ ստացել հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչի որակավորում: Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու է:
2003-2007թթ.` Ազգային ժողովի պատգամավոր (համամասնական ընտրակարգ, ՕԵԿ):
ՕԵ խմբակցության քարտուղար:
2010թ. ընտրվել է Բնության եւ հասարակության մասին միջազգային ակադեմիայի (հայկական մասնաճյուղ) իսկական անդամ, ակադեմիկոս:
2007թ. մայիսի 12-ին Ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել համամասնական ընտրակարգով «Օրինաց երկիր» կուսակցությունից:
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:
Եվրոպական համալսարանի ռեկտոր է 2017 թվականի մայիս 26-ից:

 

Բուհի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ռեկտորը, ով իր իրավասության սահմաններում և կանոնադրությանը համապատասխան, գործում է միանձնյա և ամբողջական պատասխանատվություն է կրում համալսարանի աշխատանքի արդյունքների համար:
Ռեկտորը, ՀՀ օրենսդրության և բուհի կանոնադրության համաձայն, ընտրվում է համալսարանի խորհրդում բաց մրցույթի կարգով, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով:
Ռեկտորն առանց լիազորագրի գործում է Եվրոպական համալսարանի անունից անունից, ներկայացնում է նրա շահերը պետության, պետական մարմինների,այլ կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ հարաբերություններում, այլ պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով կնքում է պայմանագրեր, արձակում հրամաններ, կարգադրություններ, հրահանգներ, տալիս ցուցումներ, որոնք պարտադիր են բուհի կոլեկտիվի անդամների համար:
Ռեկտորն իր իրավասության շրջանակներում ղեկավարում է բուհի կրթական, գիտական, արտադրական, տնտեսական, ֆինանսական, միջազգային գործունեությունը, կազմակերպում է Գիտական խորհրդի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքը, հրավիրում է Գիտական խորհրդի, ռեկտորատի նիստեր, տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում Հոգաբարձուների խորհրդին, ապահովում է համալսարանի ու գիտական խորհուրդների որոշումների կատարումը և այլն:

Եվրոպական համալսարանի ռեկտորն է մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Հ․ Բիշարյանը
Ռեկտորի աշխատասենյակը գտնվում է բուհի առաջին մասնաշենքի 3 րդ հարկում՝ 314 սենյակ:ուհի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ռեկտորը, ով իր իրավասության սահմաններում և կանոնադրությանը համապատասխան, գործում է միանձնյա և ամբողջական պատասխանատվություն է կրում համալսարանի աշխատանքի արդյունքների համար:
Ռեկտորը, ՀՀ օրենսդրության և բուհի կանոնադրության համաձայն, ընտրվում է համալսարանի խորհրդում բաց մրցույթի կարգով, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով:
Ռեկտորն առանց լիազորագրի գործում է Եվրոպական համալսարանի անունից անունից, ներկայացնում է նրա շահերը պետության, պետական մարմինների,այլ կազմակերպությունների և քաղաքացիների հետ հարաբերություններում, այլ պետություններում և միջազ•ային կազմակերպություններում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով կնքում է պայմանագրեր, արձակում հրամաններ, կարգադրություններ, հրահանգներ, տալիս ցուցումներ, որոնք պարտադիր են բուհի կոլեկտիվի անդամների համար:
Ռեկտորն իր իրավասության շրջանակներում ղեկավարում է բուհի կրթական, գիտական, արտադրական, տնտեսական, ֆինանսական, միջազգային գործունեությունը, կազմակերպում է Գիտական խորհրդի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքը, հրավիրում է Գիտական խորհրդի, ռեկտորատի նիստեր, տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում Հոգաբարձուների խորհրդին, ապահովում է համալսարանի ու գիտական խորհուրդների որոշումների կատարումը և այլն:

Եվրոպական համալսարանի ռեկտորն է մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Հ․ Բիշարյանը
Ռեկտորի աշխատասենյակը գտնվում է բուհի առաջին մասնաշենքի 3 րդ հարկում՝ 314 սենյակ:

 

 

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

Ակադեմիայի աշխատակազմը ներկայացված է երկու հիմնական տարակարգերով՝ ակադեմիական և ոչ ակադեմիական։

Ակադեմիական աշխատակազմ

Ակադեմիական աշխատակազմի՝ պրոֆեսորադասախո-սական համակազմի և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի ընթացիկ կառավարումն իրականացնում է Համալսարանի պրոռեկտոր մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Հուսիկ Գևորգյանը։
Աշխատասենյակը` առաջին մասնաշենքի 3-րդ հարկում՝ 305։
Պրոֆեսորադասախոսական համակազմի կառավարումն անմիջականորեն իրականացնում են ֆակուլտետների դեկանները և ամբիոնի վարիչները։

Ոչ ակադեմիական աշխատակազմ

Ոչ ակադեմիական աշխատակազմի ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնում է Ակադեմիայի Վարչաֆինանսական տնօրեն Աշոտ Թորոսյանը: Աշխատասենյակը 312՝ առաջին մասնաշենքի 3-րդ հարկում:
Ոչ ակադեմիական աշխատակազմի երկու տարակարգերի՝ վարչական և ծառայողական համակազմերի անմիջական կառավարումն իրականացնում են՝
Վարչաֆինանսական բաժինը՝ վարչակաֆինանսական համակազմի,
Ծառայությունների բաժինը՝ տեխնիկա-տնտեսական սպասարկման ծառայողական համակազմի մասով։

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ

Եվրոպական համալսարանը ուսանողների ու շրջանավարտների մրցունակությունը աշխատաշուկայում ապահովելու, կրթական առաքելությունն արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար մշտապես նորացնում է իր կրթական ծրագրերի տեսականին ու բովանդակությունը, կիրառում դասավանդման և ուսուցման արդիական մեթոդներ:

Ուսուցման ձևը և ուսման տևողությունը `
բակալավրի կրթական ծրագիր` 4 տարի — ցերեկային /առկա/, 5 տարի /հեռակա/ մագիստրոսի կրթական ծրագիր` 2 տարի /առկա/ 2,5 տարի /հեռակա/
ասպիրանտուրա` 3 տարի /առկա/ 4 տարի /հեռակա/
հայցորդություն` 3-4 տարի
Շրջանավարտներին շնորհվում է պետական դիպլոմ:

Բակալավրի ծրագիրը /առկա/ 4 տարի է, /հեռակա/` 5 տարի` 240 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ, մագիստրոսի ծրագիրը /առկա/ 2 տարի, /հեռակա/ ` 2,5 տարի120 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ, հետազոտողի (ասպիրանտական) ծրագիրը` 180 ECTS կրեդիտ գիտաուսումնական բեռնվածությամբ:

Եվրոպական համալսարանում գործում է գիտական աստիճանաշնորհման Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհուրդ:

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆակուլտետը տեղակայված է 1-ին մասնաշենքում՝ 2-րդ հարկ: Դեկանատ՝ 204 սենյակ։

ՏՏ Մասնագիտացումները`
• Ծրագրավորման ճարտարագիտություն
• ՏՏ գործարար կառավարում
• Տեղեկատվական անվտանգություն
• Կապի միջոցների միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր
• Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
061105.01.6 — Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)
061105.02.6 — Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
061105.01.7 -Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներ
061101.02.7 — Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը`
Ե.13.0 –Կառավարում, կառավարման համակարգեր դրանց տարրերը
Ե.13.02 – Ավտոմատացման համակարգեր
ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ ԵՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր ամբիոնը գործում է ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի, Սինոփսիս Արմենիա ՓԲԸ-ի և ԵԿՏԱ-ի եռակողմ համագործակցության արդյունքում` Հայաստանում կապի միջոցների միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և համակարգերի կրթության խթանման նպատակով:
Ամբիոնի գործունեության գլխավոր նպատակը կապի միջոցների բնագավառի ձեռնարկությունների մուտքային պահանջներին բավարարող միկրոէլեկտրոնիկայի բարձրորակ մասնագետների պատրաստումն է` բուհ-արտադրություն համագործակցության յուրօրինակ մոդելի իրագործման միջոցով:
Ամբիոնն ապահովված է ժամանակակից կահավորմամբ, սարքային և ծրագրային ապահովման միջոցներով հագեցված լսարաններով: Ուսանողներն իրենց գործնական, լաբորատոր և ավարտական աշխատանքները կատարելիս օգտագործում են Սինոփսիս ընկերության 30 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ծրագրային գործիքային միջոցների 20 ամբողջական փաթեթներ:

Ուսումնական ծրագրերն հասանելի են 4 լեզուներով և կիրառվում են 7 երկրների 16 համալսարաններում:

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆակուլտետը տեղակայված է 2-րդ մասնաշենքում՝ 3-րդ հարկ: Դեկանատ՝ 305 սենյակ։

Մասնագիտացումները`
• Տնտեսագիտություն
• Կառավարում
• Ֆինանսներ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՈՒՆ

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
031101.01.6 — Տնտեսագիտություն
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
031101.01.7 — Տնտեսագիտություն

Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը`
Ը.00.06 Միջազգային տնտեսագիտություն,

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
041301.01.6 Կառավարում
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
041301.01.7 Կառավարում

 

Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը`
Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
041201.01.6 Ֆինանսներ

Ուսման տևողությունը`
Բակալավրի որակավորման աստիճան` 4 տարի /առկա/, 5 տարի /հեռակա/: Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է 5 հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ակադեմիական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։ Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆակուլտետը տեղակայված է 2-րդ մասնաշենք,5-րդ հարկ:Դեկանատ 505 սենյակ:

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
101801.01.6 Սերվիս /Զբոսաշրջություն/
Որակավորումը`
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
101801.01.7 Սերվիս /Զբոսաշրջություն/

 

Սերվիս /Զբոսաշրջություն/ մասնագիտության կրթական ծրագիրն իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն բակալավրիատում և մագիստրատուրայում:
Ծրագրի շրջանավարտն ունակ է մասնագիտական գործունեություն ծավալելու սպասարկման և զբոսաշրջության բնագավառների պլանավորման, կազմակերչպական, կառավարման ուղղություններով թե´ պետական, թե´ մասնավոր հատվածներում:

Սերվիսի /զբոսաշրջության/ մասնագիտության կրթական ծրագրի գերակա նպատակներն են`
• պատրաստել ժամանակի պահանջներին լիովին համապատասխանող որակյալ մասնագետներ,
• ներկայացնել «զբոսաշրջություն» երևույթը որպես`
ա/ մարդկային քաղաքակրթության սոցիալ-տնտեսական ֆենոմեն,
բ/ մասնագիտացման հետաքրքիր և առավել արդիական ոլորտ:
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Դեկան՝ Լ․ Հովհաննիսյան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
042101.01.6 Իրավագիտություն
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
042101.01.7 Իրավագիտություն
Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը`
ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք

Իրավագիտություն մասնագիտությամբ ծրագիրը ներառում է հետևյալ պահանջները`
• ուսումնասիրել ՀՀ օրենսդրության և միջազգային իրավական համակարգը,
• ուսումնասիրել ՀՀ դատաիրավական և պետաիրավական համակարգերը, ՀՀ օրենսդրությունը մարդուիրավունքների համընդհանուր հռչակագրի շրջանակներում,
• անցկացնել պրակտիկ ուսուցման ծրագրեր, որոնք հնարավորություն կտան ուսանողին տեսական ուսուցման ընթացքում ստացած գիտելիքները կիրառելի դարձնել գործնականում,

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

Բակալավրիատ Միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ կրթական ծրագիրը ներառում է հետևյալ պահանջները.
• ուսումնասիրել միջազգային հարաբերություն-ների և դիվանագիտության պատմական զարգացման գործընթացները, հիմնախնդիրներն ու դրանց անդրադարձը ժամանակակից միջազգային քաղաքական գործընթացների վրա,
• ուսումնասիրել հայ դիվանագիտության զարգացման գործընթացը, Հայաստանի տեղը միջազգային քաղաքական զարգացումներում,
• հետազոտել ժամանակակից համաշխարհային քաղաքական գործընթացները, և դրանց անդրադարձը տարածաշրջանային զարգացումներին:

 

 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆակուլտետը տեղակայված է 2 րդ մասնաշենք `4րդ հարկ:Դեկանատ 405 սենյակ

 

Բուհը հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 2001․ հոկտեմբերի 15-ի N 978 որոշմամբ։
Համալսարանի կրթական ծրագրերը սկզբնապես մշակվել և կազմվել են Բեռլինի տեխնիկական համալսարանի և Էքս-Մարսել-2 համալսարանների հետ համատեղ՝ Բոլոնիայում ընդունված եվրոպական բարձրագույն կրթության նոր համակարգի չափորոշիչներին համապատասխան։
Ներկայում 1348 ուսանողներ, 40 ասպիրանտներ կրթություն են ստանում բուհի 11 բակալավրական, 10 մագիստրոսական և 6 ասպիրանտական ծրագրերով։
2006-2017թթ․ բուհն ունեցել է 3521 շրջանավարտներ, որոնցից 605-ը՝ մագիստրոսներ, 2916-ը՝ բակալավրներ։
Եվրոպական համալասարանում գործում է Գիտական աստիճանաշնորհման Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհուրդը, որտեղ 2009-2017թթ․ ընթացքում պաշտպանվել են 35 թեկնածուական ատենախոսություններ։
Համալսարանում գործում են 6 ֆակուլտետներ՝ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», «Իրավագիտություն», «Տուրիզմ», «Լեզվաբանություն», «Տնտեսագիտություն և կառավարում», «Միջազգային հարաբերություններ»։ Դասավանդող 113 դասախոսների թվում են 18 դոկտոր-պրոֆեսորներ, գիտությունների 81 թեկնածու-դոցենտներ։
2010-2017թթ․ բուհի 32 ուսանողներ արժանացել են ՏՏ ոլորտում ՀՀ նախագահի մրցանակի։

 

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Բուհի ռազմավարական պլանավորման խնդիրը առաջանում է հենց այն պատճառով, որ արտաքին միջավայրը սկսել է սրընթաց և անընդհատ փոփոխվել: Արտաքին միջավայրի պահանջները և բուհի կազմակերպության-կառուցվածքային ելակետային տիպը սահմանում են համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքի տրանսֆորմացման վեկտորը դասական մասնագիտական կառուցվածքից դեպի պրոֆեսիոնալ/մասնագիտական ձեռնարկատիրական կազմակերպություն:
Արձանագրենք, որ բուհն ունի իր գործունեության արդյունավետության բարձրացման լուրջ ռեսուրսներ ի հաշիվ պրոֆեսորադասախոսական կազմի, գիտական աշխատողների և ուսանողության ձեռնարկատիրական ակտիվության: Այս ռեզերվի խնդիրը անհնար է լուծել բուհական ավանդական կառուցվածքի ձևաչափում: Ռեզերվի օգտագործումը բուհի զարգացման նպատակներով հրատապ անհրաժեշտություն է դարձնում համապատասխան ռազմավարական կառավարման մոդելի ներդնումը, որը ենթադրում է նոր զարգացման ռազմավարության մշակում, և բուհի զարգացման վեկտորը ուղղում է դեպի ձեռնարկատիրական ինովացիոն բուհի մոդել։

 

 

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱ

Ըստ որում, կառավարման գլխավոր ռեսուրսը, որի օգտագործման հիմքով պետք է տեղի ունենա բուհի համալիր զարգացումը, հանդիսանում են ոչ թե ֆինանսական և ավանդական միջոցները, այլ մեր աշխատակիցների, ուսանողների և շրջանավարտների ինտելեկտը և նրանց ձեռնարկատիրական/բիզնես և լիդերային հատկանիշները։
Անհատականացված կոոպերացիան մեր նոր կազմակերպական-կառուցվածքային փիլիսփայության հիմքն է՝ հավատը անհատի և նրա անհատական նախաձեռնության նկատմամբ, որ յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրական ակտիվության հիմնական սկզբունքն է։
Բուհի ռազմավարական պլանավորման գլխավոր գործիքը նրա ինովացիոն առաքելությունն է, որ ընդհանուր ուղղություն է տալիս և սահմանում դասախոսների, հետազոտական անձնակազմի և ուսանողության նախաձեռնողական նախագծային թիմերի զարգացման գերակայությունները։

 

 

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

ԱՐԹՈՒՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

Արթուր Վահանի Բաղդասարյանը ծնվել է 1968 թ. նոյեմբերի 8-ին` Երևանում:
1985 թ. ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ դպրոցը:
1992 թ. ավարտել է ԵՊՀ Իրավաբանության ֆակուլտետը;
1988-1989 թթ. ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում:
1994-1997 թթ. սովորել է ՌԴ նախագահին առընթեր Պետական ծառայության ակադեմիայում` ստանալով գերազանցության դիպլոմ:
1995-2003 թթ. ԱԺ պատգամավոր
2003-2006 թթ. ՀՀ ԱԺ նախագահ
2008-2014 թթ. ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար
Պարգևատրվել է Ավստրիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի Հանրապետության և մի շարք այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների շքանշաններով և բարձրագույն պարգևներով: Ամուսնացած է, ունի երեք զավակ
ՌԵԿՏՈՐ

 

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐ
ՀԵՂԻՆԵ ԲԻՇԱՐՅԱՆ

Ծնվել է 1961թ. հունվարի 5-ին Երեւանում` ծառայողի ընտանիքում:
1991թ. ավարտել է Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտը եւ ստացել հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչի որակավորում: Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու է:
2003-2007թթ.` Ազգային ժողովի պատգամավոր (համամասնական ընտրակարգ, ՕԵԿ):
ՕԵ խմբակցության քարտուղար:
2010թ. ընտրվել է Բնության եւ հասարակության մասին միջազգային ակադեմիայի (հայկական մասնաճյուղ) իսկական անդամ, ակադեմիկոս:
2007թ. մայիսի 12-ին Ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել համամասնական ընտրակարգով «Օրինաց երկիր» կուսակցությունից:
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:
Եվրոպական համալսարանի ռեկտոր է 2017 թվականի մայիս 26-ից։

 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

Ակադեմիայի աշխատակազմը ներկայացված է երկու հիմնական տարակարգերով՝ ակադեմիական և ոչ ակադեմիական։

Ակադեմիական աշխատակազմ

Ակադեմիական աշխատակազմի՝ պրոֆեսորադասախո-սական համակազմի և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի ընթացիկ կառավարումն իրականացնում է Համալսարանի պրոռեկտոր մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Հուսիկ Գևորգյանը։
Աշխատասենյակը` առաջին մասնաշենքի 3-րդ հարկում՝ 305։
Պրոֆեսորադասախոսական համակազմի կառավարումն անմիջականորեն իրականացնում են ֆակուլտետների դեկանները և ամբիոնի վարիչները։

Ոչ ակադեմիական աշխատակազմ

Ոչ ակադեմիական աշխատակազմի ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնում է Ակադեմիայի Վարչաֆինանսական տնօրեն Աշոտ Թորոսյանը: Աշխատասենյակը 312՝ առաջին մասնաշենքի 3-րդ հարկում:
Ոչ ակադեմիական աշխատակազմի երկու տարակարգերի՝ վարչական և ծառայողական համակազմերի անմիջական կառավարումն իրականացնում են՝
Վարչաֆինանսական բաժինը՝ վարչակաֆինանսական համակազմի,
Ծառայությունների բաժինը՝ տեխնիկա-տնտեսական սպասարկման ծառայողական համակազմի մասով։

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ

Եվրոպական համալսարանը ուսանողների ու շրջանավարտների մրցունակությունը աշխատաշուկայում ապահովելու, կրթական առաքելությունն արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար մշտապես նորացնում է իր կրթական ծրագրերի տեսականին ու բովանդակությունը, կիրառում դասավանդման և ուսուցման արդիական մեթոդներ:

Ուսուցման ձևը և ուսման տևողությունը `
բակալավրի կրթական ծրագիր` 4 տարի — ցերեկային /առկա/, 5 տարի /հեռակա/ մագիստրոսի կրթական ծրագիր` 2 տարի /առկա/ 2,5 տարի /հեռակա/
ասպիրանտուրա` 3 տարի /առկա/ 4 տարի /հեռակա/
հայցորդություն` 3-4 տարի
Շրջանավարտներին շնորհվում է պետական դիպլոմ:

Բակալավրի ծրագիրը /առկա/ 4 տարի է, /հեռակա/` 5 տարի` 240 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ, մագիստրոսի ծրագիրը /առկա/ 2 տարի, /հեռակա/ ` 2,5 տարի120 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ, հետազոտողի (ասպիրանտական) ծրագիրը` 180 ECTS կրեդիտ գիտաուսումնական բեռնվածությամբ:

Եվրոպական համալսարանում գործում է գիտական աստիճանաշնորհման Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհուրդ:

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆակուլտետը տեղակայված է 1-ին մասնաշենքում՝ 2-րդ հարկ: Դեկանատ՝ 204 սենյակ։

ՏՏ Մասնագիտացումները`
• Ծրագրավորման ճարտարագիտություն
• ՏՏ գործարար կառավարում
• Տեղեկատվական անվտանգություն
• Կապի միջոցների միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր
• Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
061105.01.6 — Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)
061105.02.6 — Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
061105.01.7 -Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներ
061101.02.7 — Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը`
Ե.13.0 –Կառավարում, կառավարման համակարգեր դրանց տարրերը
Ե.13.02 – Ավտոմատացման համակարգեր
ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ ԵՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր ամբիոնը գործում է ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի, Սինոփսիս Արմենիա ՓԲԸ-ի և ԵԿՏԱ-ի եռակողմ համագործակցության արդյունքում` Հայաստանում կապի միջոցների միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և համակարգերի կրթության խթանման նպատակով:
Ամբիոնի գործունեության գլխավոր նպատակը կապի միջոցների բնագավառի ձեռնարկությունների մուտքային պահանջներին բավարարող միկրոէլեկտրոնիկայի բարձրորակ մասնագետների պատրաստումն է` բուհ-արտադրություն համագործակցության յուրօրինակ մոդելի իրագործման միջոցով:
Ամբիոնն ապահովված է ժամանակակից կահավորմամբ, սարքային և ծրագրային ապահովման միջոցներով հագեցված լսարաններով: Ուսանողներն իրենց գործնական, լաբորատոր և ավարտական աշխատանքները կատարելիս օգտագործում են Սինոփսիս ընկերության 30 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ծրագրային գործիքային միջոցների 20 ամբողջական փաթեթներ:

Ուսումնական ծրագրերն հասանելի են 4 լեզուներով և կիրառվում են 7 երկրների 16 համալսարաններում:

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆակուլտետը տեղակայված է 2-րդ մասնաշենքում՝ 3-րդ հարկ: Դեկանատ՝ 305 սենյակ։

Մասնագիտացումները`
• Տնտեսագիտություն
• Կառավարում
• Ֆինանսներ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՈՒՆ

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
031101.01.6 — Տնտեսագիտություն
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
031101.01.7 — Տնտեսագիտություն

Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը`
Ը.00.06 Միջազգային տնտեսագիտություն,

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
041301.01.6 Կառավարում
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
041301.01.7 Կառավարում

 

Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը`
Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
041201.01.6 Ֆինանսներ

Ուսման տևողությունը`
Բակալավրի որակավորման աստիճան` 4 տարի /առկա/, 5 տարի /հեռակա/: Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է 5 հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ակադեմիական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։ Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
101801.01.6 Սերվիս /Զբոսաշրջություն/
Որակավորումը`
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
101801.01.7 Սերվիս /Զբոսաշրջություն/

 

Սերվիս /Զբոսաշրջություն/ մասնագիտության կրթական ծրագիրն իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն բակալավրիատում և մագիստրատուրայում:
Ծրագրի շրջանավարտն ունակ է մասնագիտական գործունեություն ծավալելու սպասարկման և զբոսաշրջության բնագավառների պլանավորման, կազմակերչպական, կառավարման ուղղություններով թե´ պետական, թե´ մասնավոր հատվածներում:

Սերվիսի /զբոսաշրջության/ մասնագիտության կրթական ծրագրի գերակա նպատակներն են`
• պատրաստել ժամանակի պահանջներին լիովին համապատասխանող որակյալ մասնագետներ,
• ներկայացնել «զբոսաշրջություն» երևույթը որպես`
ա/ մարդկային քաղաքակրթության սոցիալ-տնտեսական ֆենոմեն,
բ/ մասնագիտացման հետաքրքիր և առավել արդիական ոլորտ:
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Դեկան՝ Լ․ Հովհաննիսյան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
042101.01.6 Իրավագիտություն
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
042101.01.7 Իրավագիտություն
Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը`
ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք

Իրավագիտություն մասնագիտությամբ ծրագիրը ներառում է հետևյալ պահանջները`
• ուսումնասիրել ՀՀ օրենսդրության և միջազգային իրավական համակարգը,
• ուսումնասիրել ՀՀ դատաիրավական և պետաիրավական համակարգերը, ՀՀ օրենսդրությունը մարդուիրավունքների համընդհանուր հռչակագրի շրջանակներում,
• անցկացնել պրակտիկ ուսուցման ծրագրեր, որոնք հնարավորություն կտան ուսանողին տեսական ուսուցման ընթացքում ստացած գիտելիքները կիրառելի դարձնել գործնականում,

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

 

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

Բակալավրիատ Միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ կրթական ծրագիրը ներառում է հետևյալ պահանջները.
• ուսումնասիրել միջազգային հարաբերություն-ների և դիվանագիտության պատմական զարգացման գործընթացները, հիմնախնդիրներն ու դրանց անդրադարձը ժամանակակից միջազգային քաղաքական գործընթացների վրա,
• ուսումնասիրել հայ դիվանագիտության զարգացման գործընթացը, Հայաստանի տեղը միջազգային քաղաքական զարգացումներում,
• հետազոտել ժամանակակից համաշխարհային քաղաքական գործընթացները, և դրանց անդրադարձը տարածաշրջանային զարգացումներին:

 

 

 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
023201.01.6 Թարգմանչական գործ /ըստ լեզուների/
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը` 023201.01.7 Թարգմանչական գործ /ըստ լեզուների/
Ասպիրանտուրա
Ժ.02.02. Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

Ուսումնառությունը կազմակերպվում է լսարանային /դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ/ ու արտալսարանային աշխատանքների ձևով:
Յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին հատուկ թեստավորմամբ ստուգվում են ուսանողների գիտելիքները, ինչի արդյունքում վերակազմավորվում են խմբերը:

Մասնագիտական կրթական այս ծրագրերը հնարավորություն են ընձեռում ստանալու լիարժեք գիտելիքներ հետևյալ բնագավառներում`
• ընդհանուր լեզվաբանություն,
•օտար լեզուների զուգադրական տիպաբանություն,
• թարգմանության տեսություն,
• միջմշակութային հաղորդակցություն,
• հոգելեզվաբանություն:

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բակալավրիատ
Մասնագիտությունը`
031301.01.6 Հոգեբանություն
Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունը`
031301.01.7 Հոգեբանություն

 

Հոգեբանություն կրթական ծրագրի ուսանողները ձեռք են բերում հիմնարար գիտելիքներ հետևյալ բնագավառներում`
• մարդու հոգեկան կյանքի և վարքի խնդիրներ,
• անձի տարիքային զարգացում,
• ուսուցման և դաստիարակության մանկավարժական խնդիրներ,
• միջանձնային հարաբերություններ և հաղորդակցություն, կոնֆլիկտներ
• փոքր և մեծ սոցիալ-հոգեբանական խմբեր, կառավարում,
• ազգային հոգեբանության և մանկավարժության խնդիրներ,
• հոգեկանի ախտաբանական զարգացումներ: Հոգեբանություն կրթական ծրագրի շրջանավարտների աշխատանքի ոլորտներն են`
• Կրթական ոլորտ. հանրակրթական հաստատություններում որպես մանկավարժ հոգեբան–խորհրդատու, հոգեբանության ուսուցիչ, ուսումնադաստիարակչական, մեթոդական աշխատանքների կազմակերպիչ,
• Սոցիալական աշխատանքի ոլորտ. խորհրդատվություն, փորձաքննություն,
• Գիտահետազոտական աշխատանքի ոլորտ,
• Միջմշակութային հետազոտություններ;
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Եվրոպական համալսարանի ։ Գրադարանի տնօրենն է Մ․ Վարդերեսյանը։
Եվրոպական համալսարանում 2017 թվականի մայիսի 26-ին տեղի ունեցավ գրադարանի և նիստերի դահլիճի բացման արարողությունը, որին մասնակցում էին մի շարք ԲՈՒՀ-երի ռեկտորներ, պրոռեկտորներ, ամբիոնի վարիչներ , դասախոսներ և ակադեմիայի ուսանողները:

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆ

Ուսանողական ճաշարանը գտնվում է բուհի 2 մասնաշենքի

5-րդ հարկում:

Այստեղ հիմնականում առաջարկվում են արագ պատրաստվող կերակրատեսակներ,զովացուցիչ և տաք ըմպելիքներ:

Ուսանողական ճաշարանը սննդի կազմակերպման ինքնուրյուն, ինքնավար կետ է: Ուսանողական ճաշարանը սննդի,սպասարկման որակի, մաքրության ապահովման պատասխանատուն է:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիան (ԵԿՏԱ) հիմնադրամ է, որը բուհի կարգավիճակով իրականացնում է գիտակրթական գործունեություն:

ԵԿՏԱ-ի  առաքելությունն է եվրոպական չափանիշներով բարձրագույն մասնա­գիտական կրթության և գիտահետազոտական գործունեության իրականացում, նպատակ ունենալով ստեղծելու ակադեմիական այնպիսի միջավայր, որտեղ ծնվում են նոր գաղափարներ և զարգանում կարողություններ,  պատրաստ  են ընդունելու ժամանակի մարտահրավերները և գտնելու դրանց լուծումները:

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի  մասին

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիան հիմնադրվել է 2001 թվականին` ՀՀ Կառավարության 2001թ. հոկտեմբերի 15-ի N 978 որոշմամբ` նպատակ ունենալով Հայաստանում ստեղծել ժամանակակից ինովացիոն ծրագրերի ու եվրոպական չափանիշների կիրառմամբ գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատություն:

Ակադեմիան, ի սկզբանե հիմնադրվելով որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինստիտուտ, այսօր մասնագետներ է պատրաստում ոչ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, այլև տնտեսագիտության, կառավարման, ֆինանսների, զբոսաշրջության, իրավագիտության, միջազգային հարաբերությունների, լեզվաբանության, հոգեբանության և կենսագործունեության անվտանգության բնագավառներում:

2009-2010 ուսումնական տարվանից իրականացնում է եռաստիճան (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա) կրթություն: Ներկայումս Ակադեմիան իրականացնում է 11 բակալավրի, 10 մագիստրոսի և 6 ասպիրանտական ծրագրեր, որտեղ ընդգրկված են շուրջ 1300 ուսանողներ, որոնց գրեթե 20%-ը արտասահմանցիներ են, ունի 6 ֆակուլտետներ՝ 8  մասնա­գիտական ամբիոններով,  չորս մարզային մասնաճյուղեր` Գյումրի, Վանաձոր, Գավառ և Իջևան քաղաքներում:

Եվրոպական ակադեմիիայում հավաքագրված են անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ,  շուրջ 300 աշխատակից, որից  211-ը դա­սախոսական կազմն է (18 դոկտոր պրոֆեսոր, 31 դոցենտ, 162 ասիստենտ և  դասախոս): Ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը կազմում է`  6,1:

2010 թվականից Ակադեմիայում հրատարակվում է <<Եվրոպական ակադեմիա>> գիտական հոդվածների ժողովածուն, որն ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի կողմից ընդունված ժողովածուների շարքում:

            2011-2012 ուսումնական տարվանից ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի, Սինոփսիս Արմենիա ՓԲԸ-ի և ԵԿՏԱ-ի եռակողմ համագործակցության արդյունքում` Ակադեմիայում գործում է Կապի միջոցների միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և համակարգերի ամբիոնը:      Ամբիոնի գործունեության գլխավոր նպատակը կապի միջոցների բնագավառի ձեռնարկությունների մուտքային պահանջներին բավարարող միկրոէլեկտրոնիկայի բարձրորակ մասնագետների պատրաստումն է` բուհ-արտադրություն համագործակցության յուրօրինակ մոդելի իրագործման միջոցով:

2014 թվականից Եվրոպական ակադեմիայում գոր­ծում է գիտական աստիճանաշնորհման 060 մաս­նա­գիտական խորհուրդը Ը.00.02.-Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագիտությամբ:Դիտել այստեղ 

Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհուրդ հետևյալ կազմով

Բարձրորակ կրթություն ապահովելու նպատակով Եվրոպական ակադեմիան ձգտում է Եվրո­պական չափորոշիչների և ուղենիշների պահանջներին համապա­տասխանող որակի ներքին ապահով­ման համակարգի կիրարկմանը: Կրթական ծրագրերն աշխատաշուկայի և հասարակության կարիքներին ու պահանջներին համապատասխանեցնելու նպա­տակով ներդրվում են ուսանող­ների և շրջանա­վարտ­ների հետադարձ կապի մեխանիզմներ:

Դասախոսական կազմի թարմացումն ու որակավորման շարունակական բարձրացումը Եվրոպական ակադեմիայի առաջնա­հեր­թությունների ցանկում է, ինչը հանդիսանում է բարձրորակ կրթություն տրամադրելու կարևո­րագույն նախապայմանը: Դասախոսներն ընտրվում են մրցույթային կարգով` առաջնահերթությունը տալով գիտական աստիճաններ ու կոչումներ ունեցող փորձառու դասախոսներին:

Ակադեմիան համագործակցում է տեղական ուսումնական հաստատություն­ների և պետական այլ կառույցների հետ, ընդլայնում և ամրապնդում է միջազգային կապերը. վերջին տարիներին բուհը համագործակցության հուշագրեր է կնքել օտարերկրյա առաջատար համալսարանների հետ՝ ինչպես ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դասախոսների, ուսանողների փոխանակման ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ:

Եվրոպական ակադեմիան ունի իր գրադարանը, ինչպես նաև միացած է էլեկտրոնային այլ գրադարանների:

Ակադեմիան համացանցում ներկայացված  www.era.am  պաշտոնական կայքով:

Հասցե՝ Հայաստան, 0037, ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10

էլեկտրոնային հասցե՝ info@era.am