Հայտարարություն

Հարգարժան ամբոնի վարիչներ
Ս.թ. սեպտեմբերի վերջին ՈԱԱԿ-ը փորձագիտական ստուգայց է իրականացնելու և ստուգելու է ամբիոնական փաստաթղթային խոհանոցը:
Խնդրում ենք մինչև սեպտեմբերի 10-ը` կցված ցանկով համալրել ամբիոնում պահվող փաստաթղթերը: Իսկ սեպտեմբերի 15-ին ռեկտորի հանձնարարությամբ կազմված ներբուհական հանձնաժողովը կստուգի յուրաքանչյուր ամբոնի գործերը: