ՈՒՍԱՆՈՂ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Վիվա-Սթարթ» ուսուցողական ծրագիր

դիտել այստեղ

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի Նախապատրաստական բաժնի շրջանավարտների վկայականների հանձնում

Եվրոպական ակադեմիայի մասնագիտությունների և մասնագիտացումների ցանկ

ԵԿՏԱ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ` հոգեբ. գ. թ., դոցենտ Կարինե Նալչաջյան ուղերձը դիմորդներին