ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ և ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2017-2020

դիտել այստեղ