Rector

 

 

 

 

 

 

 

Ծնվել է 1961թ. հունվարի 5-ին Երեւանում` ծառայողի ընտանիքում:

1978-1988թթ. աշխատել է Երեւանի էլեկտրաապարատների գործարանում որպես վարպետ:

1986թ. ընտրվել է Լենինյան շրջանի պատգամավոր:

1991թ. ավարտել է Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտը եւ ստացել  հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչի որակավորում: Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու:

1994թ.-ից աշխատում է Երեւանի թիվ 191 դպրոցում` որպես պատմության եւ իրավունքի ուսուցչուհի:

2003-2007թթ.` Ազգային ժողովի պատգամավոր (համամասնական ընտրակարգ, ՕԵԿ): Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ: ՕԵ խմբակցության քարտուղար:

2005թ. ընդունվել է աշխատանքի Երեւանի Բակունցի անվան պետական մանկավարժական քոլեջում` որպես մանկավարժ:

2010թ. ընտրվել է Բնության եւ հասարակության մասին միջազգային ակադեմիայի (հայկական մասնաճյուղ) իսկական անդամ, ակադեմիկոս:

2007թ. մայիսի 12-ին Ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել համամասնական ընտրակարգով «Օրինաց երկիր» կուսակցությունից:

2012թ Աժ խմբակցության ղեկավար

2017թ մայիսի 18-ից Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի ռեկտոր

2005թ.մանկավարժի օրվա առթիվ արժանացել է Ա.Բակունցի անվան մեդալի:

2011թ արժանացել է Մխիթար Գոշի անվան  մեդալի

2017թ արժանացել  է պատվավոր պրոֆեսորի կոչման Եվրոպական Տարածաշրջանային Ակադեմիայում

Հեղինակ է 3 գիտական հոդվածների և 1 գրքի:

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա և երկու թոռնիկ

 

 

 

 

 

 

 

Born on January 5th, 1961 in Yerevan.

 

1978 — 1988 — Worker and later skilled worker in the Yerevan Plant of Electronic Equipment.

 

1986 — Elected as Deputy in Leninyan region.

 

1991 — Graduated from Kirovakan State Pedagogical Institute and received qualification of a  teacher of Armenian language and literature.  Candidate  of pedagogical sciences.

 

1994 — 2008 — Teacher at Yerevan Secondary School #191.

 

2003 — 2007 — Deputy of the National Assembly (proportional system, «Rule of Law» party.) Member of the Standing Committee on Science, Education, Culture and Youth Affairs of the National Assembly. Secretary of the «Rule of Law» faction.

 

2005 — 2006 — Teacher at Yerevan State College after Bakunts.

 

2010 — Elected a full member, academician of the International Academy of Sciences of Nature and Society (Armenian branch.)

 

2007 — 2012 — Deputy of the National Assembly (proportional electoral system, Rule of Law party.)

2012 – Head of Rule of  Law

June 19, 2007 — May 31, 2012 — Member of the Standing Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport of the National Assembly.

 

November 22, 2010 — May 31, 2012 — Member of the Standing Committee on European Integration of the National Assembly.

 

May 6, 2012 — Elected  Deputy of the National Assembly by the proportional system from the «Rule of Law» party.

 

2005 — Awarded with Medal of A. Bakunts on the occasion of Teacher’s day.

 

2011 — Awarded with Medal of Mkhitar Gosh by the decree of the President of the Republic of Armenia.

2017- Awarded with  honoured  professor  from   European Regional  Academy

She is an author of  3 scientific  articles and  author of a book

Married  has  two children and two grandchildren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to the official website of the European Regional Academy.

The European Regional Academy has given and continues to provide highly qualified personnel not only in the field of modern technologies but also in the fields of economics, tourism, international relations, linguistics and psychology. Over the past 15 years it has reached such a noticable level in our country which allows students a unique opportunity to specialize in such leading industries as Synopsys and Information Technology.

According to the European Academy Strategic Development Program, 2008-2009 academic year the ERA has opened its branches in Gyumri and Vanadzor, and from 2009-2010 academic year it started operating in Gavar and Ijevan. The European Academy has opened a PhD course, a system of inquiry has been set up in a number of professions, and since 2014 there is a 008 specialized boardof economics.

The European Academy creates a wide range of opportunities for students not only in the Republic of Armenia but also abroad. It has a stable edge of cooperation with leading universities in France, Italy, Canada, Germany, Romania, Poland, the United States and other countries. Within the framework of the cooperation project there are students, lecturers’ exchange programs, scientific and educational conferences and seminars conducted.

In the Academy, the students not only master innovative technologies, but also get the necessary knowledge of foreign languages, moreover simultaneously are taught English in the curriculum. And some of the profession subjects are taught in English since the third year of study. Today the Academy is considered one of the best high qualified institutions as it has a unique, up-to-date and favorable environment that certainly gives new quality and breath to our future students.

The University lives in a rich educational, scientific and cultural life. Renewable professions and specializations, educational perspective programs, innovative teaching methods and approaches are coherent with modern standards of advanced educational institutions.

The European Academy is one of the exceptional educational institutions with its unique traditions, simplicity of processes, student-centered principles, which, besides being an educational complex, becomes an environment for students’ ideas and thoughts, evaluating the role of higher education in public life. The academy has always remained faithful to its inherited principles, the cornerstone of which is “ for the student and the student”. By adopting the European educational standards, the ERA continuously works on refreshing and complementing not only its professors staffs but also by providing the best education to our students by providing them with new and up-to-date equipments, well equipped auditoriums, such as today’s Erasmus + audience, designed to implement projects and approaches that stand at the base of our university’s strategic plan to give and receive the best result. The fact is that we can and are strong together thanks to our students’ great potential and abilities.

Thus, we welcome you to our official website, which will provide you with necessary information and feedback of the European Academy.